Microbizz Summit er et forum for vidensdeling og sparring.

Ambitionen med Microbizz Summit er at bidrage til, at vores Microbizz-brugere kan erfaringsudveksle og skabe kontakter på tværs og dermed opnå endnu bedre udnyttelse af mulighederne for optimering af arbejdsgange og kvalitetsstyring.

Arrangementer

Næste Microbizz Summit 

Datoen er endnu ikke fastlagt

Velkommen til microbizz summit

Microbizz Summit er et forum for vidensdeling og sparring blandt Microbizz-brugere. En af de bedste muligheder for vækst og udvikling er mødet med ligesindede. Derfor er en del af konceptet i Microbizz Summit at invitere til arrangementer, hvor flere af vores Microbizz-brugere mødes og kan erfaringsudveksle og skabe kontakter på tværs.