Microbizz Summit er et forum for vidensdeling og sparring.

Ambitionen med Microbizz Summit er at bidrage til, at vores Microbizz-brugere kan erfaringsudveksle og skabe kontakter på tværs og dermed opnå endnu bedre udnyttelse af mulighederne for optimering af arbejdsgange og kvalitetsstyring.

Videoer fra Microbizz Summit den 5. november

Her kan du se videoer af præsentationerne fra Microbizz Summit Online den 5. november 2020.

Introduktion til Microbizz Summit v/COO Dan Aggerholm

Blank

Microbizz Økosystemet v/CEO Søren Cedervall

Blank

Her kan du downloade præsentationen om Udvidet Billedfunktionalitet DOWNLOAD PDF

Udviklingsroadmap og ny funktionalitet v/CTO Michael Sahl

Blank

Afrunding på Summit v/Dan Aggerholm

Blank

Her kan du downloade præsentationen om Udlejningsmodulet DOWNLOAD PDF