Microbizz Summit er et forum for vidensdeling og sparring.

Ambitionen med Microbizz Summit er at bidrage til, at vores Microbizz-brugere kan erfaringsudveksle og skabe kontakter på tværs og dermed opnå endnu bedre udnyttelse af mulighederne for optimering af arbejdsgange og kvalitetsstyring.

  Tema "Del viden, arbejd sammen og bliv stærkere"

  Tema "Del viden, arbejd sammen og bliv stærkere"

  På dette Summit vil vi især stille skarpt på, hvordan det at dele sin viden er langt mere værdifuldt end at lukke sig om sig selv.

  At netværke og sparre med andre virksomheder er ikke noget nyt. Men hvor det tidligere var værktøjer, der kunne bruges selektivt, stiller digitaliseringen nye krav. Man kan ikke længere klare sig alene. Prøver man på det, kommer man sandsynligvis til at stå helt alene tilbage.

  Ligesom mange andre digitaliserings- og cloud-løsninger, bygger Microbizz på et princip om åbenhed og deling, hvor alle har adgang til samme funktionalitet.
  Microbizz kan bruges til meget for én virksomhed men til endnu mere for mange virksomheder, og der er uendelig mange måder Microbizz kan anvendes på.

  Vi inviterer hele Microbizz økosystemet til dialog!

  Med Microbizz Summit vil vi skabe et rum – der skaber netværk og sparring blandt Microbizz-brugere, og som også kan være en platform for kommunikation om udvikling af Microbizz. Vi vil skabe et Microbizz økosystem, hvor Microbizz brugere verden over samarbejder og udvikler sig sammen, fordi det vil være en stærk vej til vækst og styrket konkurrencekraft. 

  Kom og bliv inspireret på de fordele, det giver at være en åben og delende virksomhed f.eks. i forhold til bedre anvendelse af systemet, men også til at skabe innovation og tænke nyt.

  Det leder os op til talerne på dette Microbizz Summit

  På dette Microbizz Summit kommer AV Center Odense og præsenterer, hvordan de anvender Microbizz – og her især, hvordan de anvender skema-funktionaliteten ud over det sædvanlige og på en måde, som mange andre kunne inspireres af.

  Vores Key Note indlægsholder Peter Svarre holder indlæg om, hvordan virksomheder i dag enten kan dele informationer og data med hinanden eller lukke sig om sig selv, og Peter har flere eksempler på, hvordan det går for dem, der vidensdeler og for dem, der ikke gør.

  Det sparker bolden godt videre til næste indlæg, som handler om den første Microbizz Circle, som er en netværksgruppe for Microbizz-brugere, der ønsker at mødes og dele viden, planer og visioner.

  Sidst men ikke mindst, runder vi af med en lancering af den nye Microbizz app og en præsentation af vores roadmap / udviklingsplanen for Microbizz på den korte og lidt længere bane. 

  Key note

  Peter Svarre, Foredragsholder og digital strateg
  petersvarre.dk
  Peter Svarre
  Foredragsholder og digital strateg, petersvarre.dk

  Peter Svarre er key note speaker på dette Microbizz Summit. I indlægget vil der blive sat fokus på, hvordan deling af viden og kompetencer mellem virksomheder åbner op for vækst og udvikling. Men også, hvor forhindringerne ligger og hvad, der er svært.

  Peter har arbejdet med kommunikation og vidensdeling i mange år og har bl.a. en fortid som marketingdirektør hos B&O. I dag er Peter Svarre selvstændig foredragsholder og forfatter til en række bøger, bl.a. omkring virksomheders digitaliseringsstrategi og om Artificial Intelligence.

  "Jeg hjælper virksomheder med at løse deres digitale marketing- og forretningsudfordringer. Jeg har arbejdet i 20 år med user experience, sociale medier, web metrics, online markedsføring og digital strategi. I dag driver jeg min egen virksomhed, hvor jeg med foredrag, undervisning og rådgivning hjælper virksomheder med at omstille sig til den digitale tidsalder. Som konsulent bliver jeg typisk brugt som sparringspartner i forbindelse med udvikling af strategier for kommunikation, og som foredragsholder bliver jeg brugt til konferencer eller til at inspirere virksomheder, der skal sætte fut i deres digitale omstillingsproces."

  Læs mere på petersvarre.dk

  12. September 2019

  12.30 - 12.45

  Ankomst, kaffe og forfriskninger

  12.45 - 13.00

  Velkomst og nyt fra Ventu

  13.00 - 13.30

  Microbizz som loyalitetsskaber v/medejer Ole Mortensen, Green Circle A/S

  • Green Circle har skabt sig en stærk konkurrencemæssig fordel ved at tilbyde kunderne komplet indblik i opgaver, dokumenter, skemaer mm via Microbizz Ekstranettet. Dermed har Green Circle åbnet op for maskinrummet og viser, hvordan man kan dokumentere ydelser, så der skabes tryghed og loyalitet hos kunderne.
  13.30 - 14.00

  Strømlinet servicedrift v/Seniorsergent Peter Andreas Brinch, Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

  • Microbizz anvendes hos Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen – til planlægning og udførelse af eftersyn og reparationer. Det har givet sikkerhed for dokumentation og håndtering af lovpligtige eftersyn og optimeret hele planlægningen og driften.
  14.00 - 14.15

  Pause, forfriskninger og networking

  14.15 - 14.45

  Økonomisk overblik via Microbizz v/CFO Torben Hansen, Ventu

  • Microbizz giver unikke muligheder for økonomisk overblik over driften. Vi viser hvilke nøgletal og rapporter, der kan frembringes, og hvordan disse kan bruges til optimering af virksomhedens drift.
  14.45 - 15.00

  Pause og let anretning

  15.00 - 16.00

  Gruppearbejde om organisatorisk implementering

  En væsentlig del af en succesfuld IT-implementering er den organisatoriske implementering – det vil sige, at få organisationen til at tage godt imod systemet og bruge det, som det er tænkt – og ikke mindst, at det er en god oplevelse for alle og medarbejderne forstår formål og udbytte.

  På gruppearbejdet her på Ventu Circle, vil vi opmuntre til dialog og erfaringsudveksling inden for organisatorisk implementering. Er organisatorisk implementering noget I arbejder med? Og hvordan? Hvilke værktøjer har virket for jer? Hvilke har ikke virket? Hvordan fastholder I og udvikler interesse og viden-niveau?

  16.00 - 16.30

  Sneak peek – ny app på vej v/Product Manager Giacomo Lindorff, Ventu

  Få et unikt indblik i udviklingen af den nye Microbizz app.

  16.30 -

  Spørgsmål og afrunding