Microbizz Summit er et forum for vidensdeling og sparring.

Ambitionen med Microbizz Summit er at bidrage til, at vores Microbizz-brugere kan erfaringsudveksle og skabe kontakter på tværs og dermed opnå endnu bedre udnyttelse af mulighederne for optimering af arbejdsgange og kvalitetsstyring.

  15. November 2018

  12.30 - 12.45

  Ankomst, kaffe og forfriskninger

  12.45 - 13.00

  Velkomst og nyt fra Ventu

  13.00 - 13.30

  Microbizz som loyalitetsskaber v/medejer Ole Mortensen, Green Circle A/S

  • Green Circle har skabt sig en stærk konkurrencemæssig fordel ved at tilbyde kunderne komplet indblik i opgaver, dokumenter, skemaer mm via Microbizz Ekstranettet. Dermed har Green Circle åbnet op for maskinrummet og viser, hvordan man kan dokumentere ydelser, så der skabes tryghed og loyalitet hos kunderne.
  13.30 - 14.00

  Strømlinet servicedrift v/Seniorsergent Peter Andreas Brinch, Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

  • Microbizz anvendes hos Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen – til planlægning og udførelse af eftersyn og reparationer. Det har givet sikkerhed for dokumentation og håndtering af lovpligtige eftersyn og optimeret hele planlægningen og driften.
  14.00 - 14.15

  Pause, forfriskninger og networking

  14.15 - 14.45

  Økonomisk overblik via Microbizz v/CFO Torben Hansen, Ventu

  • Microbizz giver unikke muligheder for økonomisk overblik over driften. Vi viser hvilke nøgletal og rapporter, der kan frembringes, og hvordan disse kan bruges til optimering af virksomhedens drift.
  14.45 - 15.00

  Pause og let anretning

  15.00 - 16.00

  Gruppearbejde om organisatorisk implementering

  En væsentlig del af en succesfuld IT-implementering er den organisatoriske implementering – det vil sige, at få organisationen til at tage godt imod systemet og bruge det, som det er tænkt – og ikke mindst, at det er en god oplevelse for alle og medarbejderne forstår formål og udbytte.

  På gruppearbejdet her på Ventu Circle, vil vi opmuntre til dialog og erfaringsudveksling inden for organisatorisk implementering. Er organisatorisk implementering noget I arbejder med? Og hvordan? Hvilke værktøjer har virket for jer? Hvilke har ikke virket? Hvordan fastholder I og udvikler interesse og viden-niveau?

  16.00 - 16.30

  Sneak peek – ny app på vej v/Product Manager Giacomo Lindorff, Ventu

  Få et unikt indblik i udviklingen af den nye Microbizz app.

  16.30 -

  Spørgsmål og afrunding