Ventu Circle er et forum for vidensdeling og sparring. Ambitionen med Ventu Circle er at bidrage til, ot vores Microbizz-brugere kon erfaringsudveksle og skobe kontakter på tværs og dermed opnå endnu bedre udnyttelse af mulighederne for optimering af arbejdsgange og kvalitetsstyring. 

24. Maj 2018

12.45

Kaffe og forfriskninger

13.00

Velkommen og gennemgang af program

13.10

Ny persondataforordning, GDPR v/Michael Sahl, Ventu A/S

Vi giver et overordnet indblik i, hvordan Microbizz er klar til håndtering af reglerne i GDPR.

13.30

HSR Tømrer & Partner A/S, Henrik Skriver, medejer og direktør

HSR Tømrer og Partner kommer og præsenterer, hvordan Microbizz anvendes til projektstyring og forsikringssager samt styring i forhold til
KPI´er og SLA´er.

14.15

Pause

14.30

Microbizz hos Ventu v/Giacomo Lindorff, Product Manager hos Ventu A/S

Hos Ventu tager vi vores egen medicin og arbejder med Microbizz i hele organisationen og til alle vores arbejdsgange og processer – lige fra salg til implementering og support. I april har vi lanceret det, vi kalder ”Ventu 2.0”, hvor vi har optimeret vores workflows.

15.30

Pause og en let anretning

16.00

Betydningen af Ventu 2.0 for vores kunder v/Giacomo Lindorff, Ventu

Ventu 2.0 betyder ændrede arbejdsgange i forhold til, hvordan vi håndterer vores kundesager. Vi gennemgår hvilken betydning, det får for dig som kunde.

16.30

Afrunding